Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Verktøykasse - Klubbmappe

Håper informasjonen - som er sortert alfabetisk - kan være til nytte for våre tillitsvalgte og medlemmer. Kom gjerne med forbedringsforslag. Si ifra hvis det er noe som er feil eller ikke fungerer - ting endrer seg hele tiden. Det tas forbehold om feil.

Advokat

 • Hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår inkludert oppsigelse og yrkesskade får en hjelp ved å kontakte klubbtillitsvalgte alternativt avdelingen. All bistand inkludert eventuelt advokat er gratis.
 • Hva gjelder bistand utenfor arbeidslivet så tilbyr LO favør 2 tjenester i form av advokatfirmaet Legalis og en advokatforsikring.

AFP

AKAN - Arbeidslivets komité mot alkohol og narkotika

Arbeidsgiverforeninger - viktig også for arbeidsgivere å være organisert.

Arbeidstid

Bedriftsinformasjon - blant annet bedriftenes regnskap

Fagblader og annen faglig informasjon

Fagopplæring/fagbrev og annen kompetanse

Forhandlinger - forslag til (word-format):

Førerkortbeslag

 • Les her hva LO-advokatene sier om saken.

HMS-regler.

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Innleie

Flere faste jobber er hovedregelen og innleie bør være et svært sjeldent unntak. Dersom en må bruke innleie så oppfordres det til at bedriften helst benytter andre produksjonsbedrifter. Ved bruk av bemanningsbyråer, se denne linken og/eller ta kontakt med forbundsavdelingen. Påvirk til at eventuelle innleide er organiserte og kommer fra bedrifter med tariffavtale.

Klubben i arbeid

Kontingent

 • Link med informasjon om hvordan man tegner avtalegiro
 • Det skal trekkes 1,6% av all brutto lønn (skattbar inntekt) inkludert lønn i oppsigelsestid uten lønnsplikt og erstatninger som gjelder tap av tidligere eller fremtidig inntekt. Unntatt fra kontingent er kun:
  • honorarer fra styre, bedriftsforsamling
  • erkjentlighetsgaver
  • sluttvederlag/sluttpakke forutsatt at slike utbetalinger ikke inngår i grunnlaget for feriepenger
  • erstatning ved usaklig oppsigelse/avskjed som ikke er knyttet til tap av inntekt
  • erstatning fra arbeidsgiver for tort og svie
  • erstatning for yrkesskade som utbetales fra forsikringsselskap

Kurs.
Når/før dere sender kurssøknader så ta en prat med bedriften. Permisjonssøknaden (det kommer et forslag til en mal her etterhvert) sendes når en får bekreftelse fra kursarrangøren at en er tatt opp på kurs. Det er store kostnader for medlemmene gjennom kontingenten å delta på kurs, ved ugyldig forfall risikerer deltakeren å måtte dekke kostnadene som påløper med ikke-oppmøte.

En kan søke hvor en vil i hele landet dersom ikke det som er nærmest passer.

LO favør

 1. Hva er LO favør.
 2. Innboforsikring følger med i medlemskapet, det gjør også fritidsulykkesforsriking og grunnforsikring.
 3. Les enda mer her.

Lovverk - Arbeidslivets lover (LES ALLTID FORMÅLSPARAGRAFEN FØRST!!!)

Lokale lønnsforhandlinger.

NAV

Norsk Folkehjelp er LO-familiens samarbeidspartner hva gjelder humanitær bistand

Omstillinger, her er en power-point presentasjon utarbeidet av en av organisasjonsarbeiderene i en av Fellesforbundets avdelinger

Oppsigelser

Pensjon

Permitteringer

Personvern - les mer på datatilsynets hjemmesider

Regionale verneombud - finn ut hvilke arbeidsoppgaver de har og hvilke bransjer som er omfattet.

Seriøst arbeidsliv

Sykepenger - huskeliste hvis bedriften ikke betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver skal fylle ut et eget skjema ved sykefravær etter arbeidsgiverperioden

 Tariffer, tariffoppgjør og minstelønner

Trakassering på arbeidsplassen

Vedtekter

Yrkesskade

Ytringsfriheten er en viktig grunnpilar i verdenssamfunnet