Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Jeśli pracujesz w rolnictwie

Pracując w rolnictwie i ogrodnictwie w Norwegii masz prawo do następującego wynagrodzenia minimalnego za godzinę pracy:


Pomoc w okresie wakacji i zbiorów:
Pracownicy w wieku 16-17 lat: 85,90 kr
Pracownicy w wieku 17-18 lat: 88,90 kr
Pracownik powyżej 18 roku życia, początkujący, zatrudniony na okres do 12 tygodni: 107,40 kr
Powyżej 18-go roku życia, zatrudniony na okres 12-24 tygodni (3-6 miesięcy): 112,90 kr
Pracownikom powyżej 18 roku życia zatrudnionym na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy się stawka równa stawce pracowników niewykwalifikowanych zatrudnionych na stałe – 125,30 kr

Pracownicy zatrudnieni na stałe, stawka godzinowa:
Pracownik niewykwalifikowany: 125,30 kr
Pracownik w wieku 16-17 lat: 93,90 kr
Pracownik w wieku 17-18 lat: 97.90 kr
Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 8 kr

Dodatek za pracę w weekendy/dni świąteczne, pracownicy zajmujący się zwierzętami/pomocnicy zatrudnieni w systemie turnusowym
Wypłaca się dodatek w wysokości 25 % za godzinę pracy
1) Między godz. 13.00 w soboty a godz. 24.00 w niedziele
2) Między godz. 13.00 i 24.00 w Boże Narodzenie i Sylwestra
3) Między godz. 00.00 a 24.00 w święta ruchome oraz 1 maja i 17 maja

Praktykantom należy się stawka w wysokości minimum 60% stawki dla pracowników niewykwalifikowanych zatrudnionych na stałe.


Podane stawki są stawkami brutto. Twój pracodawca ma obowiązek potrącać zaliczki (płacić podatek). Stawki koryguje się co roku po negocjacjach między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.