Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Faglig tillitsvalgt 1

FRE
13

Sørmarka Konferansehotell
Dato: 13.09.2019 – 17.09.2019
Tidspunkt: 18.00 – 13.00

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.  Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.  Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold