Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Faglig tillitsvalgt 2

LØR
27

Sørmarka Konferansehotell
Dato: 27.04.2019 – 30.04.2019
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

  • Forberedelser til forhandlinger
  • Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk
  • Forhandlingspsykologi
  • Protokollskriving, enig / uenig
  • Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold