Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Faglig tillitsvalgt 2

LØR
26

Sørmarka Konferansehotell
Dato: 26.10.2019 – 29.10.2019
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Besøk oss:
  •  Forberedelser til forhandlinger
  •  Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk
  •  Forhandlingspsykologi
  •  Protokollskriving, enig / uenig
  •  Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold