Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

For deg som jobber i landbruket

Om du utfører arbeid i landbruks og gartnerinæringene i Norge har du krav på følgende minstelønn per time:


Ferie- og innhøstingshjelp:
Arbeidstakere 16-17 år: kr. 89,65
Arbeidstakere 17-18 år: kr. 92,65
Over 18 år - nybegynner inntil 12 uker: kr. 111,15
Over 18 år – ansatt 12 – 24 uker (3-6 mnd.): kr. 116,65
Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt kr. 129,30.

Fast ansatte arbeidstakere, lønn per. time:
Ufaglært arbeidstaker kr. 129,30
Arbeidstaker 16-17 år: kr. 97,65
Arbeidstaker 17-18 år: kr. 101,65
Tillegg for fagarbeider kr. 10,-

Helge-/helligdagstillegg, røkter/avløser i fast turnus:
Det betales et tillegg på 25% per arbeidet time
1)    Mellom lørdager kl. 13 og søndager kl. 24
2)    Mellom kl. 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3)    Mellom kl. 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai