Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Medlemsfordeler

Som organisert i Fellesforbundet har du mange fordeler. Tabellen under viser hvilke rettigheter organiserte har i forhold til uorganiserte. I tillegg får du gode forsikringer og andre rabatter gjennom LOfavør.

Fordel Organisert med tariffavtale Organisert uten tariffavtale Uorganisert
Lønn Garantert, avtalefestet minstelønn. Mange avtaler gir rett til lokale forhandlinger. Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstid 37,5 eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid 40 timers uke. Bistand ved for eksempel ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid 40 timers uke
Permisjoner

Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Lønn 14 dager for far i forbindelse med fødsel/adopsjon

Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon
Overtid Minst 50 % og ofte 100 % tillegg 40 % tillegg 40 % tillegg
Tillegg for natt-, helg- og skiftarbeid  Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg Ingen regler Ingen regler
AFP/pensjon fra 62 år Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg Folketrygdens bestemmelser Folketrygdens bestemmelser
Ferie 5 uker og 12 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger
 Oppsigelse (individuell rett)  Rett til juridisk bistand/vurdering  Rett til juridisk bistand/vurdering  Ingen rett til bistand
 Yrkesskade  Rett til juridisk bistand/vurdering  Rett til juridisk bistand/vurdering   Ingen rett til bistand

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Vi hjelper deg!

 • Som medlem har du rett til rettshjelp i saker om lønns- og arbeidsvilkår etter konkret vurdering av forbundet.
 • I saker om manglende utbetalinger, oppsigelser og yrkesskader har du rett på hjelp uansett om det er tariffavtale på arbeidsplassen eller ikke.