Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Forsikringer og LOfavør

 

Fellesforbundet har tre forsikringsordninger som obligatorisk er knyttet til medlemskapet:

1) LOfavør Kollektiv hjemforsikring En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.

2) LOfavør Grunnforsikring Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

3) LOfavør Fritidsulykkesforsikring Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt medlemmer som er til førstegangs militærtjeneste, siviltjeneste, sivilforsvar og student- og elevmedlemmer.

Les mer om dine forsikringer i Fellesforbundet her.

Andre fordeler:

Som medlem får du gode tilbud på en rekke forsikringer gjennom LOfavør:

  • gunstig reiserforsikring for hele familien
  • husforsikring, bilforsikring, fritidsbåforsikring
  • hunde- og katteforsikring
  • personforsikringer

Når du melder deg inn i Fellesforbundet vil du få tilsendt et medlemskort og en medlemsguide.

Du kan og gå inn på www.lofavor.no og lese om dine LOfavør fordeler og tilbud, eller du kan ringe LOfavør-medlemstelefonen 815 32 600815 32 600 .

Melde dødsfall

Når et medlem/ektefelle/samboer går bort (avhengig av/om evt. hvilken dødsfallsforsikring det gjelder) skal skjemaet "melding om dødsfall" fylles ut. 

For tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt og ønsker å informere medlemmer om fordelene, finnes det egne informasjonssider på LOfavør sine nettsider.

Bla i din forsikringsoversikt