Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Hva koster det?

Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto lønn, d.v.s. all lønn inkl. feriepenger. Kontingenten "går tilbake til medlemmene" gjennom forbundets arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår.

Dersom din bedrift har tariffavtale, har du rett til avtalefestet pensjon (AFP). Denne fordelen kan utgjøre store beløp. Les mer om AFP her. Sjekk din AFP på NAV sine sider.

Husk at du også får fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen. Kontingenten din dekker også LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Den har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre.

Ordinært medlemskap
Kontingenten er bestemt av forbundets landsmøte, og er på 1,5% av brutto lønn. De fleste lokale avdelinger har en egen administrasjonskontingent- sjekk med din lokalavdeling.  
Av forbundets kontingent på 1,5 % går en del tilbake til drift og aktiviteter i den lokale avdelingen/fagforeningen, mens den øvrige andel av forbundets kontingentinntekter går til betaling av de forsikringsordninger som er en del medlemskapet, betaling av forbundets kontingent til LO og til drift og aktiviteter i forbundet.

Hvordan betaler du?
Kontingenten betales normalt gjennom trekk i lønn. Det skal da tydelig fremgå på lønnslipp fra arbeidsgiver at fagforeningskontingent er trukket, og hvor mye det er. Der hvor det ikke er avtale om kontingenttrekk kan kontingenten betales over giro, avtalegiro eller e-faktura. Om en ikke er i lønnet arbeid (arbeidsledig / trygdet) så skal det normalt betales en minstekontingent. Denne er for 2017 på kr. 180,- pr. måned, og reguleres som regel hvert år.

Elevmedlemskap er et medlemskapstilbud til elever som går i den videregående skole og er helt gratis. Det er ikke noen obligatoriske forsikringer knyttet til denne type medlemskap og øvre aldersgrense for å kunne være elevmedlem er 20 år.  

Studentmedlemskap er et medlemskapstilbud til studenter og koster kun 500 kr i året.
Du får mye igjen for kontingenten din. Les mer om medlemsfordeler på www.lofavor.no.