Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Støtte til etterutdanning

Er du medlem av Fellesforbundet og har hatt sammenhengende medlemskap de siste tre år, kan du søke om å få støtte til utdanningen fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger.

Forutsetningen er at en har vært betalende medlem i et LO-forbund i 3 år og tilhører et overenskomstområde med rettigheter i fondet. Alt du trenger å vite om LOs utdanningsfond finner du her.

 

Vi har satt ned kravet til medlemsskap i et LO forbund til 1 år i de tilfeller der søkeren søker om stipend som  praksiskandidat etter §  3,5 i opplæringsloven eller allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse.

Følgende overenskomster har rettigheter i LOs utdanningsfond:

 • Industrioverenskomsten
 • AMB-overenskomsten
 • Fellesoverenskomsten for byggfag
 • Overenskomsten for byggeindustrien
 • Biloverenskomsten
 • Glassoverenskomsten
 • Steinindustrioverenskomsten
 • Wallboardoverenskomsten
 • Havbruksoverenskomsten
 • Miljøoverenskomsten
 • Flyoverenskomsten
 • Asfaltoverenskomsten
 • Aviser og avistrykkerier
 • Trykkerier og grafiske bedrifter
 • Bokbinderier
 • Kartonasjeoverenskomsten
 • Serigrafioverenskomsten
 • Riksavtalen
 • Landforpleiningsavtalen

"Hengeavtaler" med rettigheter i LOs utdanningsfond

Vi har noen medlemmer som går på overenskomster forhandlet fram av andre forbund, men Fellesforbundet har avtale om at noen medlemmer er omfattet av disse. Medlemmer i disse overenskomstene kan søke stipend gjennom LOs utdanningsfond.

 • Fotolaboratorier (Handel og kontor)
 • Vekteroverenskomsten (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Renholdsbedriftene (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Skianlegg (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten (Norsk Arbeidsmandsforbund)

Grafisk stipendordning

Stipendordningen gjelder kun medlemmer innenfor grafisk bransje for kompetanseheving. Det ytes stipend til yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering.

Overenskomster tilmeldt LO Stat

Ordningen gjelder i hovedsak for medlemmer innenfor forsvarets verksteder.

 • Skogbruksoverenskomsten- NAVO-Statsskog
 • VESO-NAVO
 • Den kongelige mynt
 • VO-for Forsvaret-Romerike tekniske verksted
 • Norsk Folkemuseum/ avd. Bygdøy Kongsgård

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Overenskomster som gir rettigheter til å søke Fellesforbundet om stipend

De av Fellesforbundets medlemmer som i dag arbeider på overenskomstområder uten rettigheter i noen av utdanningsfondene, får dekket samme stipend som for LOs utdanningsfond direkte fra forbundet. Unntaket er VTA-overenskomsten.

Kriteriene for stipendet er de samme som for LOs utdanningsfond. Søknad må inneholde navn, adresse, arbeidsplass og hva slags utdanning det søkes stipend til. Søknaden sendes Fellesforbundet.