Fellesforbundet avdeling 10

Endre avdeling

Årsmøte i avdelingen

Fellesforbundet avd 10 holder årsmøte torsdag 28. april 2016 kl 16.00.

Fellesforbundets Avd.10 holder
Årsmøte
Torsdag 28.April 2016
kl.16.00.
I Oslo Kongressenter
"LO-Huset"
Youngsgata 11

Forslagsfrist 10.Mars 2016

Forslag sendes til:
tore.skjelstadaune@fellesforbundet.org
eller til Fellesforbundet Avd.10
Møllergaten 24
0179 Oslo


Styrets innstilling til dagsorden:

1 Åpning
2 Konstituering.
a Godkjenning av møteinnkalling.
b Godkjenning av dagsorden.
c Godkjenning av forretningsorden.
3 Valg av dirigent og sekretær.
4 Årsberetning for 2015
5 Regnskapene 2015
a Revisjonsberetning for 2015
b Kontrollkomiteens beretning for 2015
6 Innkommende forslag
7 Valg i henhold til vedtektene
8 Avslutning.

Dørene lukkes presist kl.16.00
Enkel servering

Vel møtt, hilsen styret i avd.10