Fellesforbundet avdeling 12

Endre avdeling

BIL-Gruppa

Bilgruppa er en bransjegruppe for avdelingens medlemmer innenfor Biloverenskomsten. Gruppa velger sin egen leder og består av tillitsvalgte fra forskjellige bilfirma i avdeling 12.

Gruppa brukes til å utveksle erfaringer med tillitsvalgtarbeid på tvers av bedrifter. I tillegg diskuterer gruppa spørsmål som gjelder bransjen og utvikling av overenskomsten i forbindelse med tariffoppgjør. Gruppa er åpen for alle tillitsvalgte innenfor bilbransjen i avdeling 12. Ønsker du å delta i gruppa, ta kontakt med oss.