Fellesforbundet avdeling 12

Endre avdeling

Grafisk bransjegruppe

Grafisk bransjegruppe består av klubbledere/tillitsvalgte fra de fire tariffområdene:
Avis og avistrykkerier, Pakkerier, Kartonasje, Trykkerier og grafiske bedrifter.

Kontaktperson:

Odd Einar Aune

915 70 049