Fellesforbundet avdeling 12

Endre avdeling

Prosjekt-PALU

Parts-Basert Ledelses Utvikling (PALU) prosjektet er et prosjekt som flere av Fellesforbundet avdeling 12 sine bedrifter og tillitsvalgte har vært involvert i. Prosjektet var ledet av Sintef og gikk fra 2006-2010. PALU handler om å i større grad bruke «den norske samarbeidsmodellen» som konkurransefortrinn. Igjennom et ledertreningsopplegg for grupper bestående både av ledere og tillitsvalgte i de deltagende bedriftene, skulle gruppene samarbeide om å utvikle sine lederroller og utvikle bedriften.

Bedrifter som var med:
- Sandvik Teeness
- Siemens PEC
- Aker Verdal/Kværner Verdal
- Elkem Thamshavn
Prosjektet produserte prosjektrapporten «PALU – Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen», og boken «Bedriftsdemokrati» (2010) hvor deler av arbeidet er sentralt i boka.

Prosjektet er avsluttet. For mer informasjon ta kontakt med Roy Lund i Simens: roy.lund@siemens.com