Fellesforbundet avdeling 12

Endre avdeling

Studieutvalget

Studieutvalget i avdeling 12 velges på årsmøtet i avdelingen. Studieutvalgets oppgave er å planlegge kurs for medlemmer og tillitsvalgte i regi av avdelingen. Dersom du har ønsker eller innspill på tema eller form på kurs, kontakt gjerne leder for studieutvalget.

Studietilbudet lages sommer/høst og legges ut på nettsidene ved starten av hvert år (se «kurs og konferanser»).
Leder for studieutvalget: Rune Setsaas tlf: 412 08 648