Fellesforbundet avdeling 12

Endre avdeling

VO-Gruppa

VO-gruppa er en bransjegruppe for avdelingens medlemmer innenfor Verkstedoverenskomsten. Gruppa velger sin egen leder og består av tillitsvalgte fra forskjellige industribedrifter i avdeling 12.

Gruppa brukes til å utveksle erfaringer med tillitsvalgtarbeid på tvers av bedrifter. I tillegg diskuterer gruppa spørsmål som gjelder bransjen og utvikling av overenskomsten i forbindelse med tariffoppgjør. Gruppa er åpen for alle tillitsvalgte innenfor industrien i avdeling 12. Ønsker du å delta i gruppa, ta kontakt med leder for gruppa.

Leder for VO-gruppa: Ståle Lund tlf: 924 15 101