Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

AP-leder Jonas Gahr Støre støtter fagbevegelsen i Stavanger i kravet om å utvide permitteringstiden

bilde til nyhetssak

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen ikke har tatt innover seg krisen i oljebransjen. Sammen med fagforeningene krever han at permitteringsreglene blir utvidet.

Tillitsvalgte og medlemmer møtte fram for å gi innspill til arbeiderpartilederen i Folkets Hus i Stavanger mandag formiddag. Flere tillitsvalgte snakket om bekymringer knyttet til mangelen på lærlingplasser, nye anbudsregimer, arbeidstidsordninger, den nye arbeidsmiljøloven og "det såkalte grønne skiftet".

Men det som opptok flest var permitteringsreglene. I dag er det mulig å permittere ansatte i 30 uker. Fagbevegelsen mener at antall uker bedriftene kan permittere ansatte bør økes til 52 uker i en overgangsperiode, i påvente av nye oppdrag.

Leder i Rosenbergklubben Roy Inge Nilsen sier at noen av deres ansatte allerede har vært permittert i 30 uker og at det vil bli flere.

- Da håper vi å kunne rullere, at vi setter de som har vært permitterte ut i jobb og permitterer noen andre. Men en slik ordning er usikker. Det forutsetter at vi vet at vi har arbeid nok, og på kort sikt er det litt problemer med det. Det er også veldig kostbart. Rulleringen på permitterte forutsetter at du har noen å rullere med, sier Nilsen.

Han sier at en permitteringsperiode som varer i 52 uker er en noe både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er enige om, for første gang i historien.

- Bedriftene har brukt flere millioner å bygge opp kompetanse hos arbeiderne sine. Det er dette vi ikke vil skal forsvinne nå. Det er dyrt å kvitte seg med all kompetansen, for så å måtte bygge den opp på nytt. Totalt sett er det slik at de ville vært billigere for både staten og næringslivet om vi fikk en lengre permitteringsperiode.

Nilsen sier at siden oljetiden begynte i Norge har det gått opp og ned. Han tror ikke at aktiviteten vil komme opp på det samme nivået som før, men planene ligger der.

- Så vi kommer til å trenge denne kompetansen. Vi håper at Støre tar med seg alvorligheten i bransjen til Stortinget. For regjeringen mener at dette ikke er noen krise, for vi er på feil side av fjellet.

- For oss er det viktig å minne politikerne på hvorfor permittering ble tatt i bruk i sin tid. Det var for at bedriftene skulle klare å holde på kompetansen i dårlige tider. Det har denne regjeringen totalt glemt, sier Nilsen.

Les mer....