Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Blir det forbundsvist eller samordnet oppgjør?

bilde til nyhetssak

LO ledelsen ville ha samordnet oppgjør i 2014, men Fellesforbundet ville ha forbundsvist. Skjer dette i år også?

Det er vel ikke noen tvil at pensjon kommer til å være en viktig sak i årets hovedoppgjør. Etter innføringen av innskuddspensjon i 2006 ser en at pensjonen er langt unna målet om 2/3 av pensjonsgrunnlaget. Å få til en ordning som forbedrer opptjeningen i innskuddsordningene for våre medlemmer i privat sektor er derfor svært viktig. Noen i LO familien tar til orde for at LO skal gå for den såkalte hybridordningen, nå har Fellesforbundet sammen med Norsk Industri utredet innskuddsordningen etter hovedoppgjøret i 2014 og dette skulle legges fram i "god tid" før hovedoppgjøret i 2016. Vi tror at dersom man nå skulle komme til at man skal gå for hybridordningen ved "vårens vakreste eventyr" vil det medføre at det settes ned et utvalg med LO og NHO som skal utrede dette fram mot hovedoppgjøret i 2018. Det har vært gjennomført frontfagsforhandlinger med viktige politiske krav, med stor suksess tidligere så det ville være tragisk om vi går inn i årets forhandlinger og kaster over borde det arbeidet som Fellesforbundet og Norsk Industri har gjort i tariffperioden.