Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Enighet på biloverenskomsten

Fellesforbundet fikk gjennomslag for de viktigste krava på biloverenskomsten

 

Etter ett og et halvt døgns forhandlinger kom man fram til enighet på bileoverenskomsten. Resultatet innebærer en økning på minstelønnssatsene på 5,2 %. Startlønna vil med dette være minst 162 kr, en økning fra 154 kroner. De med ett års praksis skal ha minst 176,50 som er opp fra 167,80. Hjelpearbeidere skal tjene minst 150,50.

Det gis ikke sentralt tillegg for dette oppgjøret, men bransjen går bra på landsbasis slik at et det er håp om å hente ut noe gjennom lokale forhandlinger.

Kine Asper som har vært forhandlingsleder forteller videre at partene også har rettet opp en feil i overenskomsten for å unngå misforståelser om permisjon for å følge barn til barnehage og skole første gang. – Jeg er dessuten glad for at vi fikk arbeidsgiverne med på å anbefale de lokale partene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepengene. Altså få slutt på at noen får lønn under sykdom forskuttert av arbeidsgiver, mens de timelønte må henvende seg til NAV.

Møteprotokoll...

Løpeseddel...

Les mer om oppgjøret her...

Forslaget går nå ut til uravstemning den 28. april.