Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Fanemarkering mot undergraving av faglige rettigheter på Mongstad

Kamerater!

Igjen lar vi baunene brenne og budskapet lyde til kamerater nær og fjern.

Vi kaller inn til fanemarkering for å demonstrere mot Sosial dumping.

Vi demonstrerer mot systematisk sosial dumping og undergraving av norsk lov og tariffavtaler ved Statoils anlegg på Mongstad den 16. juni 2016.

Vi får Appeller ved:

Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi
Steinar Krogstad, nestleder Fellesforbundet
Roar Abrahamsen, Leder Fellesforbundet Avdeling 5
Mads Kleven, Leder LO Bergen og Omland

Det settes opp busser fra Folkets hus Bergen, Håkonsgaten 3, med avgang kl.12.00, beregnet tilbakekomst kl. 15.30. For fagforeningskamerater som kommer med fly settes det opp buss fra Flesland med avgang kl. 11.30.

Fanemarkeringen tar utgangspunkt i følgende:

·       Statoil sammen med underleverandører, deriblant Beerenberg, driver systematisk sosial dumping. Det undergraver Norsk lov og våre tariffavtaler på Mongstad.

·       Det drives ulovlig innleie, faste ansatte i Beerenberg er oppsagt og erstattet med innleid reisepersonell (pendlere) uten dekning av reise, kost, losji og bortetillegg for oppdrag som krever overnatting utenfor hjemsted.

·       Reisepersonell går på ulovlige arbeidstidsordninger.

·       Statoil og underleverandørene undergraver likebehandling derunder norsk lov og norske tariffavtaler.

·       Statoil kostnadskutt er priskutt og skvis av den norsk leverandørindustrien, lokale bedrifter. Arbeidstakere ofres på Statoils alter for priskutt.

 

Svar på denne eposten med hvor mange seter i bussen du trenger og hvorfra du tar buss, så ordner vi transporten.

Vi håper dere tar med dere så mange kamerater som mulig, ta også med faner, flagg etc,  så vi får en kraftfull markering.

La meg høre fra dere  senest innen 9. juni 2016 til arne@lo-bergen.no