Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Streik på riksavtalen- mønstringsmøte lørdag 30.04. klokka 10:00

I forbindelse med streikeuttak 2 på riksavtalen vil avdelingen ha mønstringsmøte på Folkets hus i Stavanger klokka 10. Obligatorisk frammøte.

De medlemmene som blir tatt ut i streik på riksavtalen på lørdag morgen klokka 08:00 mønstrer på Folkets hus klokka 10:00. Dette er et obligatorisk møte for medlemmer på riksavtalen og vi forventer at man stiller.


Nær 3 500 medlemmer i Fellesforbundet er i streik fordi arbeidsgiverne sier nei til lokale forhandlinger! 
Arbeidsgiverne har også avvist våre krav om høyere lønn for våre lavest betalte medlemmer.  
Vi oppfatter at arbeidsgivernes holdning er et ønske om å holde de lavest lønnede nede. 

Vi som jobber på hotellene tjener 100 000 kroner mindre i året enn gjennomsnittet av vanlige arbeidstakere.
Gjennom flere år har vi blitt hengende etter i lønnsutviklingen.
Nå synes vi det er på tide at vi som hotellansatte får en større andel av det hotellene tjener! Eierne tjener da bra!
Derfor krever vi, som alle andre, retten til lokale lønnsforhandlinger!