Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Streik på Riksavtalen

NHO reiseliv må som part i avtalen ta sitt ansvar og sørge for at bedriftene som er tatt ut er informert om hvordan man søker om dispensasjon og at de gjør sin del av jobben med å håndtere dette på en ansvarlig måte.

Streik på Riksavtalen

Fellesforbundet avdeling 25 i Stavanger og omegn støtter de streikende på Riksavtalen. Dere gjøre en viktig jobb for rettferdighet innen bransjen. Ansatte  skal ha en lønn å leve av. Vi organiserer også mange medlemmer på Riksavtalen men vi er foreløpig ikke tatt ut i streik, men streikeviljen er stor også her i Stavanger og dersom det ikke løser seg er vi innstilt på ta vårt tak for rettferdighet for medlemmene.

Vi reagerer også kraftig på at NHO reiseliv går ut i media og hausser opp stemningen mot streiken i media ved å hevde at liv og helse står på spill på pasienthotellene. Dette anser vi som desinformasjon, NHO reiseliv må som part i avtalen ta sitt ansvar og sørge for at bedriftene som er tatt ut er informert om hvordan man søker om dispensasjon og at de gjør sin del av jobben med å håndtere dette på en ansvarlig måte.