Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Våre medlemmer på riksavtalen er ikke tatt ut i streik ennå.

Fellesforbundet avdeling 25 sine medlemmer på riksavtalen er ikke tatt ut i streik ennå.

Dersom streiken vil vedvare vil det bli en ytterliggere opptrapping, medlemmer og klubber vil bli løpende orientert om utviklingen.

Media bes ta kontakt med avdelingen ved: Leder Odd Inge Godhavn på telefon : 41687993 og e-post: odd.inge.godhavn@fellesforbundet.org eller

 Helge Larsen Fellesforbundet ADK SørVest på telefon: 45488617 og e-post: helge.larsen@fellesforbundet.no

Dersom klubber eller medlemmer har spørsmål de lurer på bes de kontakte avdelingen ved Odd Inge Godhavn.