Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Første streikeuttak tariff 2018

bilde til nyhetssak

Første streikeuttak for tariff 2018 er klart. For avd. 25 sin del vil det omfatte ca. 1300 medlemmer på Industrioverenskomsten, som tas ut først ved eventuell konflikt.

For første gang siden 2008 er det i år et samordnet oppgjør. Hovedtrekk i årets oppgjør er pensjon for å sikre en rettferdig AFP ordning og pensjon fra første krone som vil sikre en anstendig pensjon og RKL (reise, kost og losji).

Vi ber alle medlemmer og tillitvalgte holde seg oppdaterte. Fellesforbundet har en egen SMS tjeneste der man får siste nytt om tariffoppgøret rett på mobilen: https://www.fellesforbundet.no/lonn/tariff-2018/

Veiledningen for klubber finner man her, den viser hvilke oppgaver klubben har i forkant og under en evt. konflikt: https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffoppgjoret-2018/veiledningsheftet/veiledning-for-avdelinger-og-klubber-2017.pdf 

Nye plassoppsigelser (bedrifte som blir tatt ut i evt. konflikt, har 4 dagers varslingsplikt.

Plassoppsigelse på disse bedriftene er varselt fra arbeidsdagens begynnelse 06.00 den 8 april er:

Industrioverenskomsten-VO 25 Aker Solutions   AS avd Stavanger 229
Industrioverenskomsten-VO 25 Apply Sørco AS avd   Stavanger 33
Industrioverenskomsten-VO 25 Beerenberg Corp AS   Avd Offshore 21
Industrioverenskomsten-VO 25 Bilfinger Industrier   Norge AS Avd Stavanger Isolering 172
Industrioverenskomsten-VO 25 Blu Offshore AS 51
Industrioverenskomsten-VO 25 Fabricom AS 5
Industrioverenskomsten-VO 25 Fabricom Industrier   AS 16
Industrioverenskomsten-VO 25 GMC Maritime AS avd   Maritime 43
Industrioverenskomsten-VO 25 IKM Kran og   Løfteteknikk AS 13
Industrioverenskomsten-VO 25 IKM Offshore Service   AS 1
Industrioverenskomsten-VO 25 IKM Stainless   Technology AS 13
Industrioverenskomsten-VO 25 Instefjord Services   AS 36
Industrioverenskomsten-VO 25 Kaefer Energy AS Avd   Stavanger 257
Industrioverenskomsten-VO 25 Nordic Crane Vest AS   avd Sola 30
Industrioverenskomsten-VO 25 Rosenberg   Worleyparsons AS 300
Industrioverenskomsten-VO 25 Semco Maritime AS avd   Onshore 8
Industrioverenskomsten-VO 25 TDW Offshore Services   AS 22
Industrioverenskomsten-VO 25 Wood Group Mustang   Norway Operations AS avd. Sandnes Sorte 20
Industrioverenskomsten-VO   IKM HVAC AS 5
Industrioverenskomsten-VO   IKM Maskinering AS 13
Industrioverenskomsten-VO   Swire Oilfield   Services AS Avd Tananger 35