Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Grunnforsikring og Fagforbundets Stønadskasse

bilde til nyhetssak

Melde dødsfall – medlem/ektefelle/samboer til medlem er død? Følg linken og få oppgjør på Grunnforsikring direkte Kontakt gjerne avdelingen hvis du trenger hjelp tlf 40000789

Det har nå blitt automatisering av Direkte Oppgjør for Grunnforsikring (ved død)

Dette krever en endring på måten Direkte Oppgjør meldes inn.

Istedenfor å sette over telefon skal kunden/etterlatte bli henvist til weblink skjema.

Avdelingen kan likevel hjelpe de etterlatte å fylle ut skjema og sende inn for dem.

Link for webskjema:   

 

https://webskjema.sparebank1.no/webskjema/SB1/direkteoppgjor