Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

FRA JAPPETID TIL BANKKRISE

bilde til nyhetssak

Vi håper og tror at mange vil sette pris på å høre disse temaene presentert og belyst av aktører som stod sentralt i oppgaveløsningen – og muligheten til utfyllende spørsmål. Og ikke minst er vi opptatt av å få fram de særegne løsningene i norsk sosialdemokratisk politikk – eksempelvis belyst ved etableringen av Statoil, og hvordan den generøse bruken av skattepengene våre under bankkrisen på nittitallet også får konsekvenser for eierskapet til bankene som står for fall. Møteserien er et samarbeid mellom Arbeidernes Historielag i Rogaland, Industri Energi og Fellesforbundet avd. 25.

Klikk her for å se hele dokumentet 

Møtedatoer er som følger – og – de
tre første - på torsdager 18.30 i
festsalen på Folkets Hus i Stavanger:


17. januar: Gunnar Berge: Kampen om Statoil
og det historiske oljekompromisset med SDØE.
Willoch’s regjering er kanskje mest kjent for det
generelle økonomiske frislippet.
Kampen om Statoil har kommet litt i bakgrunnen.


14. februar: Arve Johnsen: Vår evige rikdom –
hvordan - og hvorfor - gjorde vi det


21. mars: Gunnar Berge: Finanskrakk og
devaluering – og påfølgende stramme tøyler
i den økonomiske politikken - det Willoch
helst ikke vil snakke om.


10. april: Sigbjørn Johnsen: Bankvesenet må
berges – men hvem betaler regningen?


Møteleder: Tom Hetland