Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Fellesforbundet avdeling25 avholder årsmøte den 22.03.2017

Det avholdes ordinært årsmøte i Fellesforbundet avdeling 25 Stavanger og omegn på Fokets hus i Stavanger, Auneviksalen klokka 1800.

Det avholdes ordinært årsmøte i Fellesforbundet avdeling 25 Stavanger og omegn på Folkets hus i Stavanger, Auneviksalen klokka 18:00.

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Beretninger
  3. Innkomne forslag
  4. Handlingsplan 2017
  5. Regnskap- og budsjetter
  6. Bevilgninger
  7. Honorarer
  8. Valg

Frist for innsending av årsmøteforslag er 03.02.2017.

Styret