Fellesforbundet avdeling 28 Steinkjer og Stjørdal Fagforening

Endre avdeling

Ledig stilling - Organisasjonssekretær

Vi søker en organisasjonssekretær til arbeidsoppgaver som i stor grad vil være oppsøkende virksomhet, rekruttering av nye medlemmer og medlems-oppfølging innenfor avdelingens geografiske område. Stillingen innebærer saksbehandling med kontortid på begge kontorene.

Avdelingen har 2 kontorer i Steinkjer og Stjørdal, med leder og 3 ansatte.

Vi ønsker en kollega som har erfaring med tillitsvalgtarbeid, gjerne med forhandlingsbakgrunn og fortrinnsvis organisasjonserfaring. Personlig egnethet
med hensyn til avdelingens behov vektlegges.

Du må være systematisk, utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og utpreget evne til å samarbeide. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, beherske engelsk og ha noe data¬kunnskaper. Stillingen vil innebære mye reisevirksomhet,
og det kreves førerkort og bil til disposisjon, godtgjørelse etter statens satser.
Det må forventes noe møte- og kursvirksomhet på kveldstid.

Vi kan tilby deg 100% stilling, spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø
med muligheter for faglig og personlig utvikling, med kontorsted Steinkjer og Stjørdal. Lønn etter Fellesforbundets lønnstabell og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 31.10.2019. Snarlig tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av leder Endre Lie, tlf. 911 88 771.
Søknad med CV sendes: endre.lie@fellesforbundet.org eller Fellesforbundet avd. 28, Bomvegen 3, 7725 Steinkjer, merket ”organisasjonssekretær”.