Fellesforbundet avdeling 29 Søre Sunnmøre

Endre avdeling

Jeśli pracujesz w branży budowlanej

Pracując na budowie w Norwegii masz prawo do następującego wynagrodzenia minimalnego:
Pracownik wykwalifikowany: 174,10 kr
Pracownik niewykwalifikowany z co najmniej rocznym doświadczeniem: 163,20 kr
Pracownik niewykwalifikowany bez doświadczenia w branży: 156,60 kr
Pracownik poniżej 18 roku życia: 105,10 kr

Podane stawki są stawkami brutto. Twój pracodawca ma obowiązek potrącać zaliczki (płacić podatek). Stawki koryguje się co roku po negocjacjach między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.