Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre

Endre avdeling

Kurs og konferanser 2018

Praktisk informasjon for deg som skal søke på kurs. Du finner link til hele kurskatalogen for ADK Midt-norge nederst på denne siden.

Kurspris.
Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene.

Tapt arbeidsfortjeneste.
For dem som ikke får dekket lønn av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr. 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader.
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr. 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr. 0,50/km.

Påmelding.
All påmelding skal skje elektronisk. Dette skjer ved at du går inn på linken for hvert enkelt kurs.
Kurskatalogen kan på et tidspunkt fravike fra hjemmesiden til AOF. Det vil alltid være den informasjonen som finnes på AOFs hjemmeside som er riktig med tanke på dato og sted for de ulike kursene.

Du finner hele kurskatalogen  her.