Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre

Endre avdeling

Om oss

Vi er en samleavdeling

En arbeidsgruppe bestående av Fellesforbundets avdelinger Søre Sunnmøre (Avd.029), Ålesund & Omegn Fagforening (Avd. 031), Fellesforbundet Avdeling 52 og Sykkylven Fagforeining (Avd. 142) utarbeidet avtale om sammenslåing i 2011.

Avdelingene Søre Sunnmøre og Sykkylven Fagforeining gjorde vedtak om å ikke slå seg sammen på dette tidspunktet. Avdeling 031 og 52 slo seg sammen og i 2014 gjorde Avd. 142 vedtak om å slå seg sammen med den nye avdelingen som fikk navnet Fellesforbundet Avd. 31 Sunnmøre.