Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

Forsikringer og LO Favør

Fellesforbundet har tre forsikringsordninger som obligatorisk er knyttet til medlemskapet

1) LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Gjelder ikke elevmedlemmer.

2) LOfavør Grunnforsikring Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

3) LOfavør Fritidsulykkesforsikring gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.