Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

Om oss

Vi har organiserte medlemmer innenfor en rekke områder i privat sektor, blant annet innen:

  • Verksted- og Verftsindustrien
  • Bilbransjen
  • Hotell, Restaurant, Reiseliv
  • Teknologi- og Dataindustrien
  • Avis, avistrykkerier og pakkerier
  • Trykkerier og grafiske bedrifter
  • Bokbindere
  • Arbeidsmarkedsbedriftene
  • Smykkeverksted
  • Medlemmer med varig tilrettelagt arbeid (VTA-området)

Du kan blant annet få bistand i saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår, yrkesskader og oppsigelser. Kommer forbundet i konflikt ved tariffoppgjør, får du økonomisk støtte.

Alle er hjertlig velkomne til vårt avdelingskontor for å slå av en prat om konkrete saker, ditt medlemskap eller andre ting.  I avdelingen er det ansatt daglig leder - Erik Hørsrud, kontorsekretær - Ann-Kristin Blikra og organisasjonsarbeider Elin Rygh Bålsrød og organisasjonsarbeider Gunn Nicolaysen Gundersen

Du finner oss i 2. etg. - Grenaderveien 4, 3734 Skien, sammen med Fellesforbundet avdeling 8.