Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

2016 Ekstraord. Årsmøte

Fellesforbundet avdeling 39 innkaller til ekstraordinært årsmøte 

                Torsdag 21. april 2016

                Kl 12.00

                Fellesforbundets Hus, Skien

 Årsmøtet avholdes rett før Fellesforbundets Informasjonskonferanse vedrørende Tariffoppgjøret som starter kl 13.00.

Dagsorden:        Valg

 

Begrunnelse for ekstraordinært årsmøte er at valgkomiteen ikke var i stant til å legge frem en innstilling til ordinært årsmøte.

Ny valgkomite er valgt på det ordinære årsmøte 8. mars 2016

Finn Anthonsen                              41 50 28 23                         fanth@start.no

Tom Egil Flata                                   95 47 45 02                         tom.egil.flata@nli.no

Frode Slettebakken                       93 24 41 50                         frotri@online.no

 

Forslagsfrist til Valgkomiteen settes til fredag 8. april

Vi gjør oppmerksom på at ungdomsleder ikke har fungert i foregående årsmøteperiode og vil bli erstattet. Vi ber om innspill på aktuelle kandidater.