Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

2016 Ordinært Årsmøte

I henhold til Fellesforbundets vedtekter § 3.4.3. skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år

Årsmøte avholdes:

  • Tirsdag 8. mars - kl 18.00
  • Fellesforbundets Hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien

Innkalling årsmøte

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 26.02.2016.

 Klubbårsmøte - Klubbene skal i henhold til vedtektene avholde årsmøte innen utgangen av februar. Etter valg returneres skjema for bedriftstillitsvalgte til avdelingen  -  Hent skjema

Forslag til valg på årsmøtet - liste over tillitsvalgte i avdelingen - Forslagsfrist: 26. februar - Hent 

Årsmøteprotokoll 2016 - ikke klar