Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

2017 Ordinært Årsmøte

I henhold til Fellesforbundets vedtekter § 3.4.3. skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år

Årsmøte avholdes:

  • Onsdag 22. mars 2017 - kl 18.00
  • Fellesforbundets Hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien

Innkalling årsmøte 2017 Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 08.03.2017.

Innkalling årsmøte 2017 forslag til dagsorden

Klubbårsmøte - Klubbene skal i henhold til vedtektene avholde årsmøte innen utgangen av februar. Etter valg returneres skjema for bedriftstillitsvalgte til avdelingen  -  Hent skjema

Forslag til valg på årsmøte.docx

- Valgkomiteens LISTE over tillitsvalgte.xlsx

- Årsmøteprotokoll 2017.pdf