Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

2018 Ordinært årsmøte

I henhold til Fellesforbundets vedtekter § 3.4.3. skal årsmøte avholdes innen utgangen av april hvert år

Årsmøte avholdes:

  • Tirsdag 17. april 2018 - kl 18.00
  • 1. etg, Fellesforbundets Hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 23.03.2018.

- Innkalling årsmøte 2018 forslag til dagsorden.pdf

- Forslag til sammenslåingsavtale mellom avd 39 og avd 855.pdf

Klubbårsmøte - Klubbene skal i henhold til vedtektene avholde årsmøte innen utgangen av februar. Etter valg returneres skjema for bedriftstillitsvalgte til avdelingen  -  Hent skjema

 

- Forslag til valg på årsmøte.pdf

- Valgkomiteens LISTE over tillitsvlagte.pdf

- Årsmøteprotokoll 2018.pdf (ikke klar)