Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark

Endre avdeling

2019 Ordinært årsmøte

I henhold til Fellesforbundets vedtekter § 3.4.3. skal årsmøte avholdes innen utgangen av april hvert år

Årsmøte avholdes:

  • Torsdag 11. april 2019 - kl 18.00
  • 1. etg, Fellesforbundets Hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 11.03.2018.

- Innkalling årsmøte 2019.pdf forslag til dagsorden

 Klubbårsmøte - Klubbene skal i henhold til vedtektene avholde årsmøte innen utgangen av februar. Etter valg returneres skjema for bedriftstillitsvalgte til avdelingen   Skjema for bedriftstillitsvalgte.pdf

- Brev til tillitsvalgte - Valgkomite.pdf

  - Forslag til valg på årsmøtet 2019.pdf- frist 1. mars 2019

2019 Årsmøteprotokoll Fellesforbundet avd 39.pdf