Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagforening

Endre avdeling

Husk uravstemning 28. april!

Industrioverenskomsten, Biloverenskomsten, Byggeindustri og Fellesoverenskomsten for byggfag

 Fellesforbundet har vært gjennom en tøff runde med forhandling og mekling med
arbeidsgiver om endringer i Industrioverenskomsten. Nå foreligger det
et resultat som er anbefalt av begge parter.
Du som medlem skal være med på å bestemme om dette forslaget
er godt nok. Vi skal ha uravstemning torsdag 28. april, og jeg håper du
vil delta i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg!
Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å
stemme JA til forslaget! Utvalget mener at vi har fått til mange gode
resultater for medlemmene.
Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatene, og deretter bruke
din rett og plikt til å stemme ved uravstemningen!