Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagforening

Endre avdeling

Fellesforbundet avd. 043 Øvre Buskerud Fagforening støtter havnearbeidernes kamp for tariffavtaler

Dette er en arbeidskamp som nå har passert gruvestreiken i Folldal på 1930 tallet som den lengste konflikten i nyere historie. Fellesforbundet avd. 043 Øvre Buskerud Fagforening ønsker en snarlig løsning og stiller oss sammen med Norsk Transportarbeiderforbund og Havnearbeiderforbundet medlemmer. Tre år med streik, lockout og streikebryteri koster penger, og Fellesforbundet avd. 043 Øvre Buskerud Fagforening ønsker derfor å bidra til kampen for tariffavtaler i norske havner med: 2500 kroner til Norsk Transportarbeiderforbundog 2500 kroner til Havnearbeiderforbundet. På vegne av Fellesforbundet avd. 043 Øvre Buskerud Fagforenings medlemmer ønsker styret dere lykke til med aksjoner i Tromsø og i kampen videre.