Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagforening

Endre avdeling

Tariffoppgjør 2018. Forslagsfrist 25. september 2017

Fellesforbundet har satt i gang arbeidet frem mot tariffoppgjøret 2018. I denne forbindelse er det laget et debatthefte som vil bli sendt klubbene i begynnelsen av august.Hefte og tariffinformasjon finner dere ved å gå inn på: https://www.fellesforbundet.no/Deretter inn på fane – lønn og tariff så tariff 2018, da finner du informasjonsmateriell.Frist for klubbene til å sende inn forslag til avdelingen er satt til 25.september 2017.Forslag sendes på e-post: terje@avd43.no merk e-posten med tariff – forslag og hvilken overenskomst det er på. Avdelingen innkaller til medlemsmøte 28.september kl.18.00 på LO senteret i Hønefoss der vi skal behandle de innkommende forslag.Oppfordrer alle til å komme med forslag.