Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms

Endre avdeling

Faglig Tillitsvalgt 1 (FTV 1)

TIR
11

Quality Hotell Alexandra
Dato: 11.09.2018 – 14.09.2018
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Kurset er et fellestiltak for Møre og Romsdal og Trøndelag. Alle medlemmer kan søke.

Kurset
tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som
tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i
rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt
og innblikk i møteledelse. Det vil bli kort info fra LO favør.

 

 

Kostnader:

 

Kurset er gratis for medlemmene.

 

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:

 

kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

 

Ansvarlig avdeling er: Fellesforbundet avdeling 65

 

 Påmeldingsfrist: 16.08.2018

 

Klikk her for påmelding!