Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms

Endre avdeling

Faglig Tillitsvalgtopplæring 2 (FTV 2)(2)

MAN
05

Scandic Hell, Stjørdal
Dato: 05.03.2018 – 08.03.2018
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Kurset er et fellestiltak for Møre og Romsdal og Trøndelag. Alle medlemmer kan søke.

 

 

Deltagerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Kostnader:

Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:

kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Ansvarlig avdeling er: Fellesforbundet avdeling 146 Namdal Fagforening.

 Påmeldingsfrist, 12. februar 2018

Klikk her for påmelding!