Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms

Endre avdeling

Faglig Tillitsvalgtopplæring 3 (FTV 3)

MAN
19

Stjørdal - Hotell ikke klart enda.
Dato: 19.11.2018 – 22.11.2018
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Kurset er et fellestiltak for Møre og Romsdal og Trøndelag. Alle medlemmer kan søke.

Deltagerne skal kunne skrive et innlegg/appell, de skal kunne ta ordet i en forsamling og de skal lære å disponere tlidelt tid på talerstolen. Deltagerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem. Deltagerne skal kjenne fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi. Deltagerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

 

Kostnader:

Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:

kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Ansvarlig avdeling er: Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim.

 Påmeldingsfrist, 19. oktober 2018

(Link for påmelding er ikke klar enda - kommer etter hvert)

Klikk her for påmelding!