Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms

Endre avdeling

Joe-Andre Nilsen

Regional tillitsvalgt - Aust-Lofoten / Varamedlem avdelingstyret

Telefon:

Mobil: 90131576

joe.andre.nilsen@lofotkraft.net