Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Nyheter

Årsmøte 2019

Fellesforbundet avd 54 Gjøvik Jern og Metall arrangerer årsmøte den 28. Mars 2019.

Publisert 15.02.2019 kl. 17:42


Avdelingens stipend ved kurs/konferanser

Avdelingen kan etter søknad utbetale stipend til avdelingens medlemmer som deltar på kurs/konferanser/møter. Kurset må ha vært formidlet ut til medlemmene fra avdelingen. Dokumentasjon på oppmøte må foreligge. Stipendet er pr d.d 500,- pr.dag. VTA medlemmer kan få dekket sin timesats etter dokumentasjon på lønn. Stipend utbetales kun ved tapt arbeidsfortjeneste.

Publisert 17.04.2018 kl. 16:00


Årsmøte klubb

Med henvisning til Fellesforbundets vedtekter for 2015 – 2019, anmodes klubbene om og avholde årsmøte innen utgangen av februar.Utdrag fra vedtektene ligger vedlagt.

Publisert 11.01.2017 kl. 15:03


Hva skjer med pensjonen når du skifter jobb?

Om lag 15 prosent av arbeidstakerne bytter jobb hvert år. Jobbskifte kan føre til store og uventede økonomiske konsekvenser for pensjonen. Det er derfor smart å kjenne sine pensjonsrettigheter gjennom hele yrkeskarrieren.

Publisert 15.09.2016 kl. 06:46


LOfavør Kollektiv hjemforsikring

Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen heter Kollektiv Hjemforsikring og har gitt medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har vi gjort den enda bedre.

Publisert 14.09.2016 kl. 10:09


SI DIN MENING!

Foran Stortingsvalget kan du delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt. Her kan du være med å forme de spørsmål og krav LO retter til partiene.

Publisert 12.09.2016 kl. 11:21


Sommer = ferie

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

Publisert 05.07.2016 kl. 11:56


Snart klart for tariffoppgjør!

23. februar vedtar LOs representantskap formen for årets tariffoppgjør. Bli det forbundsvist oppgjør, er det Fellesforbundet som forhandler først. - Fellesforbundet vil sikre pensjonsløft for lavtlønte og midlertidig ansatte- gjennom pensjon fra første krone sier forbundsleder Jørn Eggum til Klassekampen, sier forbundsleder

Publisert 10.02.2016 kl. 14:15