Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Årsmøte klubb

Med henvisning til Fellesforbundets vedtekter for 2015 – 2019, anmodes klubbene om og avholde årsmøte innen utgangen av februar.Utdrag fra vedtektene ligger vedlagt.

Vedlagt finner dere rapportskjema som vi ber om blir utfylt og returnert til avdeling enten på e-post eller pr.post. MERK! Dette skal sendes inn uavhengig om det er foretatt nyvalg eller ikke!Vi understreker viktigheten at dere oppgir e-post adresse og mobilnummer til kontaktpersonen.

Dette er spesielt viktig i forbindelse med informasjon som raskt må videreformidles. Og det skjer gjerne ved et tariffoppgjør.

I tillegg blir all informasjon om for eksempel kurs sendt ut på e-post.

 

Ønsker dere bistand / besøk fra avdelingen på årsmøtet / valget, kontakt oss for avtale.

 

Minner om at avdelingen dekker utgiftene til en enkel servering på klubbenes årsmøte, mot kvittering, navn og kontonummer til den som skal ha utlegget refundert.

 

Lykke til med årsmøtet!

 Her finner du: rapportskjema

Her finner du: følgeskriv rapportskjema