Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Tillitsvalgtforum 22 Mai 2019 Folkets Hus Hunndalen

TILLITSVALGTFORUM Onsdag 22 Mai 2019 Folkets Hus Hunndalen. Kl 13:00

Fellesforbundet avdeling 054 Gjøvik Jern og Metall arrangerer tillitsvalgtforum den 22.05.19. Klokken 13.00 på Folkets Hus Hunndalen.  Dette er avdelingens form for representantskap og hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte har møteplikt. Tema blandt annet være om Fellesforbundets sitt landsmøte som vil foregå i år.

Det vil bli servering.
 
Påmelding sendes avd054@fellesforbundet.org eller Telefon: 951 36 692

Vi gjør oppmerksom på at (hoved)tillitsvalgt har møteplikt.

De av dere som har tariffavtale kan benytte § 5-8 i Hovedavtalen LO – NHO

§ 5-8 i Hovedavtalen LO – ASVL

§ 4-4.4 i Hovedavtalen LO - Virke

Andre i klubbstyret som ønsker å være med er også hjertelig velkommen.

 

Vel møtt!