Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Tillitsvalgtforum 06.Desember. kl 13:00 Gjøvik Strand Hotell

TILLITSVALGTFORUM Torsdag 6.Desember 2018. Gjøvik Stand Hotell

Fellesforbundet avdeling 054 Gjøvik Jern og Metall arrangerer tillitsvalgtforum den 6.12.18. Klokken 13.00 på Strand Hotell Gjøvik Dette er avdelingens form for representantskap og hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte har møteplikt. Tema vil være innleie. Det vil også bli gitt enkel informasjon om oppløpet til Fellesforbundets landsmøte 2019

Det vil bli servering.
 
Påmelding sendes avd054@fellesforbundet.org eller Telefon: 951 36 692

Vi gjør oppmerksom på at (hoved)tillitsvalgt har møteplikt.

De av dere som har tariffavtale kan benytte § 5-8 i Hovedavtalen LO – NHO

§ 5-8 i Hovedavtalen LO – ASVL

§ 4-4.4 i Hovedavtalen LO - Virke

Andre i klubbstyret som ønsker å være med er også hjertelig velkommen.

 

Vel møtt!