Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Avdelingens stipend ved kurs/konferanser

Avdelingen kan etter søknad utbetale stipend til avdelingens medlemmer som deltar på kurs/konferanser/møter. Kurset må ha vært formidlet ut til medlemmene fra avdelingen. Dokumentasjon på oppmøte må foreligge. Stipendet er pr d.d 500,- pr.dag. VTA medlemmer kan få dekket sin timesats etter dokumentasjon på lønn. Stipend utbetales kun ved tapt arbeidsfortjeneste.