Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Nina Fekjær

Styremedlem

Telefon:

Mobil: 45227205

ninafr24@gmail.com